Projekt architektury

Projekt koncepcyjny

Opracownanie rzutów 2d na podstawie konsultacji z klientem

2 propozycje opracowania koncepcji

Przygotowanie wizualizacji na podsawie rysunków 2d

Zamów

Projekt architektoniczny

Okreslenie potrzeb klienta

Przygotowanie koncepcji w 4 wariantach do wyboru

Przygotowanie rysunków 2d (rzuty, przekroje, elewacje, PZT, wizualizacja)

Opis techniczny)

Zestawienie stolarki

Zamów

Kompleksowy projekt ze wszystkimi branżami

Okreslenie potrzeb klienta

Opracownia proejktu architektonicznego

Przygotowanie proejktow branzowych

Uzgodnienia branżowe

Zamów

Projekt technologiczny

Inwentaryzacja

Okreslenie potrzeb klienta

Opracowanie dokumentacji architektonicznej

Uzgodnienia PPOŻ

Uzgodnienia sanitarno-epidemilogiczne

Opracowanie projektów branżowych

Opis

Zamów

Projekt elewacji

Inwetaryzacja

Okreslenie potrzeb klienta

Opracowanie rysunków 2d

Opracowanie wizualizacji budynku

Zestawnieie materiałów

Zamów

Projekt przebudowy

Inwetaryzacja

Okreslenie potrzeb klienta

Projekt architektoniczny

Projekt

Zamów

Charakterystyka energetyczna budynków

Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

Na specjalne życzenie klienta przeprowadzamy badanie termowizyjne kamerą

Zamów

Projekt wnętrz

Projekt koncepcyjny

Inwentaryzacja wnętrz

Określenie potrzeb klientów

Konsultacje z klientem

Tablice inspiracji

Rzut funkcjonalny

Projekt mebli kuchennych

Projekt mebli łazienkowych

Projekt mebli do zabudowy

Dobór mebli

Dobór kolorystyki

Zamów

Projekt standard

Inwentaryzacja wnętrz

Określenie potrzeb klientem

Konsultacje z klientem

Tablice inspiracji

Rysunki techniczne z wymiarami

Wizualizacje 3D

Rzut funkcjonalny

Rzut układu ścian

Rzut układu posadzki

Rzut układu sufitów

Rzut instalacji elektrycznej

Rzut wodno-kanalizacyjny C.O.

Rzut widoków ścian

Projekt mebli kuchennych

Projekt mebli łazienkowych

Projekt mebli do zabudowy

Dobór tkanin

Dobór mebli

Dobór kolorystyk

Dobór materiałów wykończeniowych

Zamów

Projekt Z nadzorem

Inwentaryzacja wnętrz

Określenie potrzeb klientem

Konsultacje z klientem

Tablice inspiracji

Rysunki techniczne z wymiarami

Wizualizacje 3D

Rzut funkcjonalny

Rzut układu ścian

Rzut układu posadzki

Rzut układu sufitów

Rzut instalacji elektrycznej

Rzut wodno-kanalizacyjny C.O.

Rzut widoków ścian

Projekt mebli kuchennych

Projekt mebli łazienkowych

Projekt mebli do zabudowy

Dobór tkanin

Dobór mebli

Dobór kolorystyk

Dobór materiałów wykończeniowych

Dobór elementów dekoracyjnych

Zestawienie materiałów wykończeniowych

Przygotowanie zamówień

Koordynacja prac wykończeniowych

Nadzór nad realizacja

Wizyty na budowie

Zamów