1. Spotkanie z klientem

2. Pomiar u klienta

3. Wstępne koncepcje

4. Zatwierdzenie projektu

5. Finalizacja projektu